Skip to main content

Algemene voorwaarden kaartverkoop

1.1 De volgende manieren van betalen zijn mogelijk:

  1. Bij balieverkoop: betaalmiddelen die door het betreffende agentschap worden geaccepteerd (in de regel contant geld, creditcard en pinpas).
  2. Via de online verkoop op de Website van de Commissionair.

Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild of geretourneerd. Als een bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening.

1.2 Indien er sprake is van een betaling naar aanleiding van een balieverkoop komt er met het overdragen van de Tickets aan de klant een overeenkomst tussen de klant en de Organisator tot stand. Met het afsluiten van deze koopovereenkomst gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Organisator.

1.3 Indien er sprake is van een betaling naar aanleiding van een boeking via de Website van de Commissionair, komt de overeenkomst definitief tot stand, indien en zodra de Organisatie (autorisatie van) de betaling van de Bezoeker heeft ontvangen. Met het afsluiten van deze koopovereenkomst gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Organisator.

1.4 Indien, in het geval van online kaartverkoop, de Organisator geen autorisatie van de betaling door Bezoeker ontvangt, krijgt de Bezoeker bericht van het mislukken van de transactie en van het niet tot stand komen van een Overeenkomst. Aan het uitblijven van een dergelijk bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

1.5 De door de Organisator geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door de Organisator aan de Bezoeker geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator niet is toegestaan:

  1. De Tickets te verkopen aan derden danwel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
  2. De Tickets in commerciële uitingen, op welke wijze dan ook, aan te bieden danwel op andere wijze te verwijzen naar de entreebewijzen
  3. Indien de onder A of B genoemde situatie zich voordoet zal de Organisator de Tickets ongeldig maken. Houder van die Tickets zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

1.6 Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang.

1.7 De Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te kopen Tickets. Aanvragen die dit maximum te boven gaan zullen aangepast worden/ongedaan gemaakt worden voor de teveel (boven het maximum) aangevraagde kaarten.

1.8 De Organisator streeft er naar, in het geval van online kaartverkoop, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de volledige betaling de Tickets aan de Bezoeker te versturen. Indien de Tickets door de Bezoeker niet binnen twee werkdagen na een succesvolle transactie zijn ontvangen, dan dient de Bezoeker schriftelijk of telefonisch contact op te nemen met de Organisator. Na het verstrijken van de genoemde periode gaat de Organisator ervan uit dat de Bezoeker de Tickets in goede orde heeft ontvangen.

1.9 Indien, in het geval van online kaartverkoop, sprake zou zijn van geen levering binnen twee uur ontvangt de Bezoeker op eerste schriftelijke of telefonische verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering. De nummers van de niet ontvangen Tickets worden hiermee ongeldig.

1.10 Indien na een succesvolle transactie vlak voor of tijdens het Evenement Tickets door de Bezoeker niet zijn ontvangen, dient de Bezoeker telefonisch contact op te nemen met de Organisator. De Organisatie zal, indien er sprake is van geen levering, vervangende Tickets zonder bijkomende kosten bij de kassa faciliteren. De nummers van de niet ontvangen Tickets worden hiermee ongeldig.

1.11 Na ontvangst, in het geval van online kaartverkoop, van de bestelde Tickets dienen deze door de Bezoeker te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foute levering, bijvoorbeeld in het geval van foutief geprinte kaarten, ontvangt de Bezoeker op eerste schriftelijke of telefonische verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering. De nummers van de niet ontvangen Tickets worden hiermee ongeldig.